O firmie

Pracownia architektoniczna TEKTON s.c została założona w roku 1994. Projektujemy budynki biurowe, przemysłowe i magazynowe, mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne oraz rezydencje, na życzenie wraz z aranżacją wnętrza. Interesują nas przede wszystkim projekty ambitne, łączace prostotę z funkcjonalnością. W pracy wykorzystujemy najnowsze trendy tak, aby dostarczyć Państwu najnowocześniejszych rozwiązań projektowych i technologicznych.

Pracownia zajmuje się pośrednictwem w imieniu Klienta podczas procedury administracyjnej koniecznej do uzyskania wymaganych prawem budowlanym pozwoleń i uzgodnień. Świadczymy usługi projektowe w pełnym zakresie:
Pracownia zajmuje się pośrednictwem w imieniu Klienta podczas procedury administracyjnej koniecznej do uzyskania wymaganych prawem budowlanym pozwoleń i uzgodnień. Świadczymy usługi projektowe w pełnym zakresie:

Ocenę lokalizacji

Analizę chłonności

Przygotowanie inwestycji

Koncepcje architektoniczno - urbanistyczne

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze wszystkich branż

Nadzór autorski

Najlepsze rezultaty w projektowaniu architektonicznym można osiągnąć poprzez ścisłą współpracę z Klientem. Właśnie ta współpraca i chęć tworzenia architektury najwyższej jakości pozwalają inwestorowi uzyskać zadowolenie, a firmie przynoszą wiele satysfakcji.
W procesie projektowania biorą udział doświadczeni konstruktorzy oraz projektanci instalacji.
Organizujemy i nadzorujemy w imieniu inwestora cały proces budowlany, włącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Architekci:
mgr inż. Beata Łukasik
mgr inż. Grzegorz Zakrzewski